Připravte si

 

V případě zájmu o použití architektonického řešení je nejvhodnější telefonicky dohodnout společné jednání, ke kterému investor zajistí:
1. situační plán stavebního pozemku - od geodeta zajistit polohopisné a výškopisné zaměření v elektronické podobě - ve formátu DWG, DXF, S12 nebo DC6
2. fotografie (ne video) pohledů z parcely na okolí – J, JZ, Z, SZ, S, SV, V, JV - tedy úplné panorama - kvůli výhledům (jiné fotografie – např. pohledy na parcelu – nejsou žádoucí)
3. podmínky příslušného stavebního úřadu - t. j. podmínky mimo obecně platné předpisy, např. regulativy, územní rozhodnutí, příp. odstupy, ochranná pásma, zastavěnost, CHKO, atd.
4. zadání: požadavky na druh, počet a velikost místností (u koupelen i požadavky na zařizovací předměty) a vnější povrchovou úpravu stěn (omítka, příp. cihlové pásky)