Konstrukční řešení rodinných domů

Konstrukční řešení domů EKORD vychází zejména z:

  1. architektonických řešení domů EKORD
  2. funkčně i ekonomicky optimálních materiálů a výrobků, s velkým důrazem na ekologii, zdravé bydlení a energetickou úspornost
  3. požadavků TNI 73 0329 na pasivní rodinné domy (podrobněji zde a zde)


Architektonické a konstrukční řešení musí být u kvalitních řešení jakékoliv stavby ve vzájemném souladu. To je základní výhodou u architektonických řešení domů EKORD z konstrukcí EKORD. Obojí může existovat i samostatně, ale synergický efekt je navzájem zhodnocuje, což praxe posledních 15-ti let v podobě stovek úspěšných realizací, které dodrželi předanou dokumentaci, dostatečně prokazuje. Mnoho článků v renomovaných časopisech, které iniciovali samotní uživatelé domů EKORD nebo tyto časopisy, ale i každodenní pozitivní reakce mnoha uživatelů, jsou toho nejlepším důkazem.

Tepelně technické principy konstrukcí EKORD jsou obdobné jako u dřevostaveb, ale u většiny kritérií, kromě technologických, mají lepší parametry. 

Z použitých materiálů je třeba zdůraznit zejména sádrové tvárnice tl. 80 (100) mm (podrobněji např. www.multigips.cz), které tvoří vnitřní vrstvu obvodových stěn i příčky a materiálově se podílejí nejvíce na zdravém prostředí interiéru. Kromě toho jsou výhodné i jako instalační předstěna, nepotřebují omítku ani banážování, mají vynikající kvalitu povrchů, mnohonásobnou požární odolnost, u příček vynikající akustické vlastnosti, atd. Minimální zabudovaná vlhkost u vnitřních stěn umožňuje přiblížit dobu výstavby dřevostavbám. Nepodsklepené varianty běžných velikostí lze postavit i za méně než půl roku, podsklepené i za třičtvrtě roku. 

Sádrové tvárnice se běžně a dlouho používají v západní Evropě, u nás jsou zatím málo objevené. Sádra je i základem anhydritových potěrů pod podlahovou krytinou a je i v sádrokartonových deskách podhledu.

Vzduchotěsné vrstvy, které mají ve stěnách a stropech i funkci parozábrany, tvoří zpravidla výrobky firmy Isocell (www.isocell.cz), od níž je většinou i hlavní tepelně izolační vrstva stropu z celulózových vláken. Tato foukaná izolace dokonale vyplní i členité prostory mezi příhradami střešních vazníků, má (proti minerálním a skelným tepelným izolacím) vynikající a pro střechu velmi důležité hodnoty tepelné kapacity, má i vynikající enviromentální charakterstiky, jejichž význam je stále podceňován.

Tepelné izolace stěn tvoří izolace z konopných, minerálních, sklených, příp. dřevitých vláken. Přednost je třeba dávat u stěn, zejména kvůli enviromentálním aspektům, deskovým izolacím z konopných a dřevitých vláken. V podlahách jsou zase vhodnější pěnové izolace z polystyrénu expandovaného, extrudovaného, příp. i dražší a účinnější izolanty na bázi PIR pěny.

Pro vnější nosnou vrstvu obvodových stěn je nejefektivnější použití betonových skořepinových tvárnic, které mají vynikající statické hodnoty při minimální tloušťce i ceně a jsou velmi dobré i z hlediska ekologického.

Nosnou konstrukci stropu i střechy tvoří velmi efektivní dřevěné příhradové sponkované vazníky, jenž vytváří podle patentu č. 278 451 valbovou střechu bez potřeby vnitřních podpor. Navíc snadno překlenou velké rozpony a efektivně zvládnou i velká zatížení zelené střechy s vegetační vrstvou. Většinou se však pro střešní krytinu používají keramické a betonové tašky, ale i jiné materiály.

Otvorové výplně jsou s trojsklem a s dřevěnými rámy, příp. i s vrstvou PUR a hliníkovým vnějším obkladem. Jedním ze základních požadavků nejen pro pasivní domy je i zajištění tepelné pohody v letním období, což je nejvýhodnější s pomocí exteriérových žaluzií s elektrickým pohonem. Řešením nejsou ani venkovní rolety, kromě látkových ze speciálních průhledných tkanin, ani vnitřní žaluzie. Vnitřní dveře s plným nadsvětlíkem (na celou výšku příčky) pomáhají především v dodržení jednotného architektonického pojetí interiéru a exteriéru, ale i při dilataci příček. Nadpraží otvorových výplní obvodových stěn ze sádrokartonových konstrukcí zajišťují dilataci sádrových přizdívek obvodových stěn.

Pro pasivní domy je nezbytné i použití nuceného větrání s rekuperací, pro vytápění a přípravu teplé vody je nezbytné použít obnovitelných zdrojů energie, rovněž je třeba používat úsporné spotřebiče, izolovat rozvody teplé vody a vytápění podle Vyhl. č. 193 / 2007 Sb., atd. Splnění uvedených požadavků je však již jednoznačně výhodné nejen pro pasivní domy!

Bohužel, jsou i domy EKORD, u nichž se investoři, projektanti, stavební dozory nebo dodavatelé, snažili "vylepšit" jejich řešení bez předchozí konzultace a bez znalostí všech souvislostí. Tyto domy však slouží alespoň jako účinné příklady znehodnocených investic. Ačkoliv projednání případných změn je bezplatné, často k tomuto projednání dochází až v době, kdy škody již nastaly a ne vždy je již možné tyto škody odstranit. Proto základním doporučením je: projednat jakoukoliv změnu konstrukčního (i architektonického) řešení, a to předem! Vážné chyby způsobují i odborně zdatní specialisté, kteří doporučují lepší řešení z hlediska své specializace, ale řešení lepší z hlediska tepelně technického nebo technologického nemusí vyhovovat požárně nebo z hlediska difuze vodních par, hygienicky, atd. Řešení musí být však vždy komlexně vyhovující. Konstrukce musí vyhovovat stovkám kritérií a pokud jen jedno z nich nevyhoví, je třeba hledat jiné, komplexně vyhovující řešení. "Zlepšení" vytržená z takového kontextu bývají velmi častým zdrojem chyb ve stavebnictví všeobecně.