Projekční ateliér nabízí

přízemní rodinné domy (RD) - bungalovy - atriové - s pokoji pouze do zahrady - vždy "na míru"
pro přízemní nízkoenergetické i pasivní, ekologické a levné RD - stavěné svépomocí i na klíč - nejlépe autorizovanými dodavateli bungalovů EKORD

Výhody

  • bydlení bez schodů je zásadní pro kvalitu bydlení nejen v těhotenství a ve stáří, ale vždy!
  • okna pokojů do soukromí atria a zeleně zahrady, k výhledům (ne k sousedům, ne do ulice - jako u většiny typových projektů s okny pokojů na 3 i 4 strany)
  • projekt "na míru" za cenu kvalitně dopracovaného "typového" (pokud je kvalitně upravený "typový" projekt levný, pak je zbytek jeho ceny v dodávce materiálů nebo celého domu)
  • reálná proveditelnost detailů (nejlepší Blower-door test 0,1 i svépomocí...!)
  • šance na dotaci 350 příp. 500 tis. Kč z programu Nová zelená úsporám
  • nekompaktním tvarem zvýšíme účet za topení pouze o 1-2 tis. Kč, tedy o cca 5-10% z celkového účtu za energie... Hlavním účelem RD je však bydlení, a to je u atriových bungalovů kvalitnější !
  • topení i pod 10 tis. Kč za rok - posouzeno špičkovými odborníky
  • důležitější než šetřit kW je šetřit zdraví - proto vždy zdravý vzduch a minimum chemie v konstrukcích

Důležitější než výhled na dům, je výhled z domu

Půdorysná zalomení typických domů (bungalovů) EKORD nejen zlepšují výhled, soukromí, oslunění, ale zmenšují zbytečné plochy chodeb, zlepšují provoz i ergonomii, zejména díky patentované konstrukci střechy i vhodným materiálům stěn. Typické domy EKORD mají proto velmi specifické půdorysy i vzhled.

Řešení "na míru" místo "typového" projektu

podle optimálního výhledu se umístí dům na parcelu, pokoje v půdorysu, okna v pokojích. Podle rozměrů a sklonu parcely, polohy příjezdové komunikace, polohy a druhu přípojek, hydrogeologických poměrů, seismické, teplotní a sněhové oblasti, regulativů, protipožárních a jiných odstupů, jakož i kvůli desítkám dalších faktorů, je teprve možno zpracovat použitelnou projektovou dokumentaci. Z tohoto důvodu je nemožné použít "typový" projekt bez zásadního přepracování a dopracování a zakoupení nepoužitelné dokumentace proto nemá smysl. Většina "typových" projektů má okna pokojů na 3 i 4 strany, většina parcel ale nemá pro to ani zdaleka potřebnou šířku !!!

Rodinnému domu dává pravý smysl zahrada, zahradě atrium... Výhled do hlavního prostoru zahrady z každého pokoje je základním principem bungalovů EKORD

Okolí domu je velmi důležité