O firmě

Ing. Marian Groch - EKORD

Ing. Marian Groch - osoba samostatně výdělečně činná, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT - 0010822

Předmětem činnosti je navrhování atriových a pasivních bungalovů v nízkoenergetickém a pasivním standardu se zaměřením na zdravé bydlení.

• 1976 - absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby
• 1976 až 1978 - technik, asistent stavbyvedoucího, stavbyvedoucí
• 1978 až 1991 – vývoj nízkoenergetických sendvičových konstrukcí na bázi dřeva především pro rodinné domy, navrhování a typizace rodinných domů ve Výzkumném a vývojovém ústavu dřevařském v Praze – projektant, vedoucí projektant, vedoucí odd. vývoje dřevostaveb, řešitel resortních a státních úkolů technického rozvoje a státního programu ekonomického výzkumu v oblasti dřevostaveb, vědecko technická atestace II. stupně

• od roku 1991 – přes 500 realizovaných návrhů rodinných domů EKORD (EKORD - EKOlogické a EKOnomické Rodinné Domy), od roku 1998 ve zděném sendvičovém konstrukčním systému EKORD

• autor a spoluautor patentů, autorského osvědčení, průmyslového vzoru

• autor architektonických řešení EKORD i konstrukčního systému EKORD, který obsahuje i patentované řešení jednoduché a rychlé konstrukce valbové střechy

• ocenění - Dům roku 2003 a Top Dům 2011

• z hlediska navrhování rodinných domů byla nejdůležitější více než 10-ti letá každodenní spolupráce s autorem (mimo jiné) základní normy pro navrhování obytných budov Ing. arch. O. Nečasem, CSc. a jeho nástupcem Ing. arch. J. Daňkem. Arch. Nečas je "otcem" československé typologie, typizace a urbanistické ekonomie nízkopodlažní výstavby a dodnes u nás nepřekonaným odborníkem v uvedených oblastech. Pro výtvarné vzdělání byla velmi důležitá doba trávená v ateliéru souseda a vynikajícího akademického malíře i člověka - Štefana Cpina, nositele různých ocenění, ve své době jednoho z nejlepších ilustrátorů dětských knih na Slovensku.