Dokumentace

Dokumentace bungalovu EKORD ke stavebnímu povolení obsahuje část "A" a část "B":

Část "A":

Architektonické řešení bungalovu EKORD:
00-situace
01-půdorys(y)
02-řez
03-schéma vazníků
04-střecha
05-pohled přední
06-pohled zadní
07-pohled levý boční
08-pohled pravý boční
09-axonometrie přední
10-axonometrie zadní
11-perspektiva přední
12-perspektiva zadní
Konstrukční systém EKORD obsahuje:
  • směrné skladby
  • směrné detaily
  • charakteristické řezy

Část "A" zpracuje autor architektonického řešení a konstrukčního systému - Ing. Marian Groch

Pozor - změna:

Od 01/2019 bude možno z kapacitních důvodů v rámci části "A" dokumentace řešit maximálně 3 postupné varianty architektonického řešení, další varianty budou možné za příplatek.

Část "B":

obsahuje zbylou dokumentaci, která je potřebná ke stavebnímu povolení.

Jedná se zejména o základy (suterén), statiku, instalace s přípojkami, tepelnou techniku, požárně bezpečnostní řešení a technické zprávy.

Část "B" zpracuje projektant

Směrná (obecná) řešení konstrukčního systému EKORD musí projektant v části "B" přizpůsobit ve spolupráci s příslušnými specialisty konkrétním podmínkám stavby, které jsou u každého objektu (bez jediné výjimky) různé! Projektantem může být pouze osoba s příslušnou autorizací z ČKA a ČKAIT.

 

Poznámka:

Dokumentace rodinného domu se obvykle zajišťuje těmito způsoby:

  1. kompletně od projektanta a jeho specialistů (většinou projekční firmy s vyššími náklady, zdaleka ne vždy specializované na rodinné domy)

  2. pořízením tzv. "typového" projektu, který pak ale musí vždy (!) příslušný projektant upravit a dopracovat - ale již pouze v rámci omezených možností typového projektu (!) - pro konkrétní podmínky parcely a investora. Zakoupená dokumentace je tedy z velké části pouze výchozím vzorem, který můžeme - po nutném přepracování této dokumentace - vyhodit...

Projekty bungalovů EKORD využívají jiný postup:

část "A" dokumentace:

Autor architektonických řešení domů EKORD a konstrukčního systému EKORD zpracuje architektonické řešení "na míru"

část "B" dokumentace:

Zbylé části dokumentace ke stavebnímu povolení - přímo podle architektonického řešení "na míru" (bez kompromisů nutných většinou u typových projektů)- zpracuje zpravidla nejlépe projektant autorizovaný pro bungalovy EKORD, a to v návaznosti na konstrukční systém EKORD - ověřený špičkovými odorníky i mnohaletou praxí - v podobě stovek vysoce hodnocených realizací.

Výhodou proti postupu podle prvního bodu je nižší cena, proti postupu podle druhého bodu zase vyšší kvalita řešení na míru.

Zásadním omylem většiny investorů, kteří chtějí ušetřit na ceně projektu je domněnka, že zakoupením "typového" projektu již mají koupenou hotovou projektovou dokumentaci. Snadno si lze ověřit (např. na stavebních úřadech, ČKAIT, ČKA, i u zkušených projektantů), že "typový" projekt v praxi znamená, alespoň pokud chceme kvalitní a hospodárné řešení, přepracování většiny dokumentace a tedy i cena výsledné projektové dokumentace bývá pak vzdálená ceně "typového" projektu. I laikům je jasné, že se to týká vždy jiných rozměrů, sklonů a dalších parametrů parcely, spodní stavby a přípojek inženýrských sítí. V návaznosti na přípojky je třeba upravit i vnitřní instalace. Dále je nutno přepracovat zejména statiku, stavební fyziku, protipožární opatření na konkrétní zatížení, která bývají vždy rozdílná. Většinou je však nutno upravit i polohu oken a další části řešení. Pokud nedojde ke kvalitní úpravě "typového" projektu, budou výsledkem značné škody pro investora. Škody, které vzniknou zbytečným předimenzováním konstrukcí, většinou investor nezjistí. Škody vzniklé poddimenzováním konstrukcí zjistí snadno a bývají mnohonásobkem ceny za kvalitní přizpůsobení projektu konkrétním podmínkám.

Největší škodou však často bývá nedostatečná urbanisticko architektonická přizpůsobitelnost "typového" projektu těmto konkrétním podmínkám a výsledná hodnota objektu může pak být o desítky procent nižší, než správné řešení, a to jsou často v užitné (nebo i tržní) hodnotě domu pak až částky sedmimístné!