Architektonická řešení rodinných domů

Architektonická řešení domů EKORD jsou vždy "na míru", nikdy typová, nebo opakovatelná.

Principy architektonických řešení vycházejí ze snahy o co nejkvalitnější bydlení, proto jsou:

1. bezbariérové - bez závislosti na schodišti, které může výrazně snížit kvalitu bydlení jak v penzijním věku (což může být třeba čtvrtina až třetina života...), tak i osobám se zdravotním omezením, budoucím maminkám, malým dětem, atd.

2. atriové - s mnohem větší mírou soukromí, s větší ochranou před nepříznivým počasím, s nejkvalitnějším propojením s přírodou, umožňujícím bydlení v zeleni

3. s obytnými místnostmi orientovanými pouze do nejhodnotnějšího prostoru zahrady, ve směru nejlepšího výhledu do krajiny a nejlepšího oslunění, nikoliv k sousedům nebo do ulice, což by kvalitu obytných místností (a tím i celého domu) zřetelně zhoršilo.

Vícegenerační řešení (dvougenerační a třígenerační) půdorysů jsou pro současné návrhy domů EKORD charakteristická. Spočívají v umístění ložnic s příslušenstvím na obě křídla domu a obytnou část ponechanou uprostřed dispozice. Tato řešení jsou výhodná jak pro rodiče s většími dětmi, tak i v případě bydlení se starými rodiči. Praxe ukazuje, že s měnící se rodinou (při desetiletích užívání domu) je výhodné, aby u ložnice (ložnic) na jednom z křídel domu byl komě koupelny i samostatný vstup. Tím je umožněna nejen větší soukromí uživatelů, ale i možnost využití k jiným účelům (podnikání, pronájem, atd.). Klasické uspořádání všech ložnic do jednoho křídla a obytné části do druhého křídla atriového domu tvaru "L" je lepší pouze u domů s menším počtem ložnic, např. pro rodiče s malými dětmi, které by nebylo dobré oddělovat obytnou částí a více dveřmi.

Půdorysná zalomení domů EKORD umožňují (i díky konstrukcím EKORD a patentovanému řešení střechy) přesněji orientovat otvory obytných místností nejlepším směrem, umožňují lepší ergonomii, šetří i plochu domu (např. chodeb), čímž eliminují zvýšenou pracnost a materiálovou náročnost zešikmení.

Garážování je u domů EKORD řešeno mnoha různými způsoby, podle možností parcel a investora (v přízemí, v suterénu, v samostatném objektu, krytým stáním, atd.).

Uvedené principy architektonických řešení platí pro běžné parcely (velikostí, tvarem, sklonem, okolní zástavbou, atd.) a pro běžné velikosti rodinných domů. U úzkých parcel je třeba zvážit, zda daná lokalita kompenzuje dostatečně svoji výjimečnou kvalitou logicky nižší kvalitu užšího domu. Úzké a dlouhé parcely bývají výhodné k zemědělským účelům, nikoliv pro obytnou zahradu a dnešní způsob života.

V lokalitách s hodnotnou zástavbou jiného charakteru je třeba zvolit přiměřené tvarové řešení. Na obdobných principech jsou proto navrhovány i pravoúhlá řešení domů EKORD s různými tvary střech a s různými povrchy. Velmi nedoceněné jsou kvůli neinformovanosti a předsudkům tzv. "Zelené domy" s vegetačními povrchy, nejlépe zapuštěné do terénu.

Jaké jsou nevýhody přízemních atriových domů? Přízemní atriové domy bývají často velmi zjednodušeně odmítány kvůli vyšší ceně, větším nárokům na šířku a velikost parcely, a také kvůli větší zastavěné ploše. Přitom při použití kontrukcí EKORD bývají přízemní atriové domy často i levnější, o úzkých parcelách byla zmínka výše, větší zastavěná plocha bývá u nich bohatě kompenzována mnohem efektivnějším využitím zahrady (zejména díky atriu a menším odstupům), nejlépe i vegetační střechou, atd.

Označení domů EKORD: První číslo v označení domu je zastavěná plocha domu, další znaky odlišují domy se stejnou zastavěnou plochou podle doby vzniku, podlažnosti, vegetačních povrchů, atd.

Označení flexi označuje u domů EKORD tzv. "stavebnicový" půdorys, který je vytvořen z nejkvalitnějších půdorysných schemat základních funkčních částí domu a umožňuje (na rozdíl od tzv. "typových" projektů) sestavit kvalitně a výhodně až miliardy reálných půdorysných variant přizpůsobených maximálně požadavkům investora a parametrům parcely. Takto vytvořené půdorysy domů EKORD bývají většinou lepší, levnější (přibližně jako upravené a dopracované "typové"projekty) i rychlejší, než mohou být zcela nově vytvořená a praxí neprověřená řešení. Při atypických parcelách a atypických požadavcích investorů jsou však zcela nová řešení nezbytná.

Proč se dokumentace domů EKORD nedodává formou tzv. "typových" projektů? Na základě mnohaletých zkušeností s "typovými" projekty (v předlistopadovém období bez počítačů to bylo u montovaných domů opodstatněné) lze konstatovat, že v dnešní době je vždy pro investora výrazně výhodnější zpracovat architektonické řešení "na míru" pro konkrétního investora a pro konkrétní parcelu, pak tepre má smysl řešit dokumentaci spodní stavby, přípojek, vnitřních instalací, statiku, tepelnou techniku, protipožární ochranu, atd. 

Zdánlivě levný "typový" projekt je nutno vždy přepracovat zejména na konkrétní velikost, tvar a sklon pozemku, optimální výhledy a oslunění, polohu příjezdové komunikace a přípojek inženýrských sítí a jejich parametry, parametry podloží (únosnost, seismicita, radon, spodní voda, propustnost, atd.), zatížení požární, akustické, sněhem, větrem, na konkrétní tepotní oblast, atd., atd. Dokumentace "typového" projektu je (v lepším případě) pouze výchozím podkladem pro konkrétní projektovou dokumentaci, která je nezbytná k získání každého stavebního povolení. Většina výkresové dokumentace "typového" projektu je buď nepoužitelná, příp. použitelná za cenu předimenzovaných konstrukcí, nebo nedostatečně přizpůsobeného architektonického řešení, což je daleko dražší, než řešení na míru. V případě použití dokumentace dimenzované na nižší parametry mohou být důsledky ještě horší. Laici většinou neví, že až několikanásobné rozdíly mohou být v únosnosti podloží, v zatížení sněhem, atd.!

Prodávat projekty opakovaně, bez úpravy pro konkrétního investora a konkrétní parcelu, je výhodné pro projektanta, ne pro investora! Zdánlivě levný "typový" projekt může být nejdražší životní investicí.

Pokud jakýkoliv subjekt nabízí domy EKORD jako typové, jedná se o omyl nebo o protiprávní jednání.

Pozn.:

Architektonická řešení stejných bungalovů EKORD lze najít ve více kategoriích v Galerii, např. stejný bungalov může být jak v části EKORD mini, tak i v části EKORD Z nebo v části Jiné přízemní domy, pokud má menší zastavěnou plochu, plochou střechu a tato střecha je vegetační.