Typické bungalovy Ekord

Význaky tvarového řešení typických domů EKORD

1.význak

fasáda na straně atria i okraje střechy ve střední části půdorysu typického domu EKORD se lomí v půdorysném průmětu o 45° doprava, opět o 45° doprava, pak o 45° doleva a nakonec o 45° buď doprava - varianta A, nebo doleva - varianta B

Totéž platí i v zrcadlovém provedení

 

2.význak

úžlabí (U)i nároží (N)střechy mají v prostřední části jejich půdorysu rovnoběžné půdorysné průměty, koncová nároží (K) jsou na ně kolmá.

Každý z obou význaků představuje nejdůležitější vymezení autorských práv na architektonická řešení domů EKORD a výrazně usnadňují jejich ochranu autorským zákonem před plagiátorstvím nebo neoprávněnými zásahy do architektonických řešení, která jsou i autorským dílem

Důvodem uvedené geometrie je optimální vysunutí prostřední části půdorysu do atria, protože v této části půdorysu je zpravidla místo pro sedací soupravu, což je nejdůležitější místo půdorysu, ze kterého vnímají uživatelé domu nejvíce atrium, zahradu, výhled do krajiny a oslunění. Výplně otvorů obytných místností a atrium jsou při této geometrii nejlépe směrovány na největší část zahrady, která bývá většinou ve směru jejich nejdelší vzdálenosti k hranicím parcely. Největší část zahrady bývá zpravidla ve směru úhlopříčky zahrady, u větších pozemků podélného tvaru to bývá ve směru podélné osy pozemku. Obytné místnosti na křídlech půdorysu (ložnice, pracovna) mají otvorové výplně umístěné i s ohledem na maximální soukromí, které může být narušeno nejen sousedy, ulicí, ale i jinými místnostmi domu. Většina těchto místností má dvě otvorové výplně, takže v kombinaci s půdorysným úhlem 45° umožňují orientaci např. nejen na jih nebo západ, ale i na jihozápad, nebo jihojihozápad, atd., což kvalitu domů EKORD zřetelně zvyšuje. Další provozní, technologické a ekonomické výhody racionálního využití půdorysných zalomení - viz. "Informace".