Všeobecná část

Pasivní domy

K dosažení pasivního standardu nestačí pouze konstrukční systém splňující příslušné parametry. Podmínkou je i kvalitní práce dodavatele (zejména kvůli vzduchotěsnosti), použití vhodných zdrojů tepla, rekuperačních jednotek, spotřebičů, clonících prvků, atd. Významný vliv má orientace a tvarová členitost domu i velikost otvorových výplní. Prioritou rodinných domů EKORD je však kvalitní jednoúrovňové atriové bydlení s minimem bariér, propojené se zahradou, a to na parcelách běžných rozměrů. To zvyšuje nároky na tvarovou členitost a velikost otvorových výplní obytných místností a zvyšuje tím i tepelné ztráty.Zvýšené tepelné ztráty lze podle potřeby kompenzovat nejlépe lepšími parametry otvorových výplní a přídavnou tepelnou izolací, která je vhodná pod základovou deskou, příp. i pod okapový chodník, např. Perimetr, XPS, drcené pěnové sklo (např. www.penove-sklo.eu). Tato investice je zcela jistě výhodnější z hlediska zkvalitnění bydlení, než investice do přehnaně nákladných kuchyní, obkladů a pod.

Každý dům musí přesně dimenzovat na pasivní parametry specialista na tepelnou techniku ve spolupráci s projektantem.

Pro rodinné domy EKORD je k dispozici Posouzení porovnávacích ukazatelů konstrukcí EKORD a PENB reprezentanta domu EKORD, což dimenzování výrazně usnadňuje.

Vzduchotěsnost

Vzduchotěsná obálka je mimořádně důležitá nejen pro pasivní domy. Tvoří ji zejména parozábrany, otvorové výplně a hydroizolace. Důležité je dokonalé přilepení parozábrany k rámům otvorových výplní a k hydroizolaci. Nezbytné prostupy vzduchotěsnou obálkou (vduchotechnika, přípojky, venkovní vypínače, zásuvky, kohouty) je rovněž nutno utěsnit naprosto dokonale.Test vzduchotěsnosti (blower door test) je testem vad stavby, které zvyšují náklady na vytápění o desítky procent! Netěsnosti však způsobují i vážné poruchy konstrukcí, jelikož v příslušných místech dochází ke kondenzaci vlhkosti, následně ke vzniku plísní (následně alergií), dřevokazných hub, trhlin, k deformacím konstrukcí, atd. Proveditelost vzduchotěsných detailů konstrukcí EKORD prokazuje i jeden z nejlepších výsledků měření u domu EKORD stavěného svépomocí...(protokol ke ztažení zde)

Dobrá vzduchotěsnost zajistí i dostatečnou účinnost větrání s rekuperací. Hlavní funkcí systému větrání s rekuperací není úspora většiny tepla, které by jinak uniklo s vydýchaným vzduchem (a dosažení pasivního standardu by ani neumožnilo). Hlavní funkcí je zajištění zdravého vzduchu v obytných místnostech i v době, kdy je otevření oken nereálné, nebo nepříjemné - kvůli mrazu, větru, komárům, hluku, prachu, pylům, zlodějům, atd. Vzduchotěsnost tedy neznamená méně čerstvého vzduchu, nýbrž, díky větrání s rekuperací, naopak! Podmínkou pro kvalitní a úsporný systém větrání s rekuperací je jeho spínání čidly kysličníku uhličitého a vlhkosti, nikoliv časovým spínačem, který teplem zbytečně plýtvá. Větrání s rekuperací je při používání dnešních těsných oken nejdůležitějším prvkem zdravého bydlení, a to při zachování nízkých provozních nákladů.

Legenda materiálů a výrobků použitých v detailech ke stažení v PDF zde